DC-System

Strömförsörjningssystem DCS

Strömförsörjning SM40, SM2100, SM3000 

Glidskenor för rackmontage

Strömförsörjningssystem DCS

 • Flexibelt moduluppbyggt likströmssystem som kan kundanpassas efter behov.

 • Från 12VDC till 220VDC.

 • Komplett med likriktare, övervakning, battericentraler, distributionscentraler, växelriktare, DC/DC, m.m.

 • Vägg- eller golvskåp i olika storlekar.

 • Batterihyllor för olika typer av batterier.

 • Komplett dokumentation med schemor och placeringsritningar i papper och elektroniskt format.

  SM40

 • Strömförsörjning för systemspänning 12-24VDC för små larm och svagströmanläggningar.

 • Effekt 1-10A

 • Väggmontage

SM2100

 • Strömförsörjning för systemspänning 12-48VDC för larm och svagströmanläggningar

 • Effekt 2,5-60A

 • Väggmontage

SM3000

 • Strömförsörjning för systemspänning 12-48VDC för larm och svagströmanläggningar.

 • Effekt 2,5-60A

 • 19"-montage

Glidskenor för rackmontage

 • För montering i rack utan behov av bakre stödskenor.

 • Standardhöjd 3HE som kan modifieras till 2HE.

 • Korgmuttrar och skruvar ingår.