Tillbehör

Glidskenor för rackmontage
HLB för likriktarserie RC

Glidskenor för rackmontage

  • För montering i rack utan behov av bakre stödskenor.

  • Standardhöjd 3HE som kan modifieras till 2HE.

  • Korgmuttrar och skruvar ingår

Option HLB för likriktarserie RC

Blockering av hållspänningslarm vid strömgräns.