Övervakning

M-Serien

M-Serien

  • 12-220 VDC.

  • Överspänning, 2 x underspänning, jordfel, batteritest, nätfel.

  • Separata reläutgångar för alla larm och summalarm.

  • LED-display visar inställda värden, likspänning, likström, nätspänning och jordfel.

  • 19"- vägg- alt. dörrmontage.